Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ В УКРАЇНІ: СТІЙКІ ТА ВРАЗЛИВІ МІСТА

Мезенцев К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розкрито особливості розвитку міських поселень в Україні протягом останніх двох десятиліть. Проаналізовано зміни у розподілі міських поселень за чисельністю населення. Виявлено особливості демографічних трендів міст України. Проаналізовано динаміку народжуваності, смертності, міграційного руху населення міських поселень України. Визначено міста-лідери та аутсайдери за показниками приросту населення, середньомісячної заробітної плати. Охарактеризовано позиціонування міст в інформаційному просторі України. Виділено найбільш стійкі та найбільш вразливі міста України.

Ключові слова:

міське послення, місто, демографічні тренди, столиця, стійкість, вразливість

Посилання:

1. Денисенко О. О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект / О. О. Денисенко. – К.: Інститут географії НАН України, 2012. – 193 с. 2. Дністрянська Н. І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку / Н. І. Дністрянська, М. С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 198 с. 3. Заваріка Г. М. Трансформація розселення Луганської області / Г. М. Заваріка. – Луганськ, Ноулідж, 2012. – 179 с. 4. Мезенцев К. В. Трансформація публічних просторів у великих містах України на прикладі торговельно-розважальних комплексів / К. В. Мезенцев, Н. І. Мезенцева, Т. Л. Бура // Економічна та соціальна географія. – 2011. – Вип. 63. – С. 174-186. 5. Мезенцев К.В. Урбанізовані території України : причини і наслідки трансформації у пострадянський період / К. В. Мезенцев, Н. І. Мезенцева // Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття : у 2-х т. – Берегове, 2012, – Т. 1. – С. 310–317. 6. Населення України за 2011 рік. Демографічний щорічник. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – 444 с. 7. Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози / За ред. О. І. Драпіковського, І. Б. Іванової. – К. : Арт Економі, 2012. – 240 с. 8. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року. – К.: Державний комітет статистики України, 2012. – 112 с. 9. Druzhinin A. Transformación espacial socio-económica en la Gran Ciudad: Tendencias globales y la specificida local (Por ejemlo, Rusia y Ucrania) / A. Druzhinin, K. Mezentsev // Boletín de GÆA. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Número 131, 2013. 45-60. 10. Mezentsev K. New Social and Economic Processes in Kyiv’s Hinterland / K. Mezentsev, I. Brade, N. Mezentseva // Часопис соціально- економічної географії. – 2012. – Вип. 12(1). – С. 156-160.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mezentsev, K.  (2013). Тrends in urban settlements development in Ukraine: strong and vulnerable cities. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 31-36 (in Ukrainian, abstr. in English).