Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Мезенцева Н., Кривець О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Визначено сучасні риси ринку праці України. Здійснено просторово-часовий аналіз рівнів економічної активності, зайнятості та безробіття чоловіків і жінок на ринку праці в Україні, виділено регіональні особливості їх прояву. Проаналізовано галузеву структуру зайнятості чоловіків і жінок та гендерні аспекти оплати праці. Охарактеризовано рівень конкурентоспроможності та можливості кар’єрного зростання чоловіків і жінок на ринку праці. Проаналізовано співвідношення чоловіків і жінок в Україні у керівництві підприємствами залежно від їх галузевої належності, доходів та чисельності зайнятих.

Ключові слова:

гендерні відміни, регіон, співвідношення, рівень зайнятості, рівень безробіття, оплата праці, керівництво підприємствами

Посилання:

1. Кривець О. О. Суспільно-географічний гендерний аналіз ринку праці в Україні / О. О. Кривець // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – 2011. – Вип. 62. – С. 110–117. 2. Nataliia Mezentseva, Olga Kryvets. Gender Ratio in Labour Market of Ukraine // Київський Географічний Щорічник. – К., 2013. – Вип. 8. – С.47-51. 3. Статистичний щорічник України за 2011 рік / [за ред. О. Г. Осауленка]. – К., 2012. – 560 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mezentseva, N., Kryvets, O. (2013). Gender aspects of the labor market in Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 28-31 (in Ukrainian, abstr. in English).