Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ ФІТОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ НІЖИНЩИНИ

Філоненко Ю.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна

Анотація:

Проаналізовано причини та особливості виникнення найбільш поширених акумулятивних і денудаційних фітогенних форм рельєфу на території Ніжинського району Чернігівської області. Зокрема, досліджено такі фітогенні форми рельєфу, як купини; дернові та мохові горбочки і мікропасма; мікропасма, утворені кореневою системою дерев; пристовбурові горби і міжстовбурові зниження; вітровальні ями, мікроулоговини, горби та мікропасма; очеретяні береги водойм та піко-горбочки, які утворюють гриби в процесі росту. Охарактеризовано їх розміри та щільність розташування у межах окремих ділянок дослідженого регіону.

Ключові слова:

фітогенний рельєф, вітровальний горб, вітровальна яма, купина, пристовбуровий горб, міжстовбуре зниження, мікропасмо

Посилання:

1. Атлас Черниговской области. – М.: ГУГК при Совете министров СССР, 1991 2. Барановський М.О., Барановська О.В., Смаль В.В., Смаль І.В. Чернігівщина: природа, населення, господарство (комплексне географічне дослідження). / за ред. Барановського М.О., – Ніжин. 2000 3. Барановський М.О., Барановська О.В., Смаль В.В., Смаль І.В., Афоніна О.О., Криловець М.Г., Філоненко Ю.М., Остапчук В.В., Мирон І.В., Бездухов О.А., Бездрабко М.І, Шовкун Т.М., Харченко О.М., Філоненко І.М., Мадьярова Л.М., Дмитренко О.Г. Ніжинщина: [навчальний посібник] / за ред. М.О.Барановського. – Ніжин, 2004. 4. Болысов С.И. Биогенное рельефообразование на суше: дисс. докт. геогр. наук: 25.00.25. – М., 2003. 5. Васенев И.И. Таргульян В.О. Ветровал и таежное почвообразование / за ред. И.И. Васенева. – М., 1995. 6. Вахрушев Б.О, ковальчук І.П., Стецюк В.В., Рельєф України: [навчальний посібник] / за ред. Б.О. Вахрушева. – К., 2010. 7. Географічна енциклопедія України: в 3-х т. / [ред. колегія О.М. Маринич та ін.] – К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1993. – Т.3. 8. Деркач А.А. Биогенный рельеф лесной зоны европейской территории России: дисс. канд. геогр. наук: 25.00.25. – М., 2005. 9. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів. 1997. 10. Лютцау СВ. О роли корневых систем древесных растений в движении рыхлых обломочных масс на склонах и в формировании рельефа // Вопросы географии. Т.46. – М., 1959. 11. Мирон І.В. Фізична географія України. Загальна характеристика природи. – Ніжин, 2002. 12. Мещеряков Ю. А. Рельеф СССР. (Морфоструктура и морфоскульптура). – М., 1972. 13. Рослый И.М., Кошик Ю.А., Палиенко Э.Т. Геоморфология Украинской ССР: [учебное пособие] / За ред. И.М. Рослого. – К., 1990. 14. Скворцова Е.Б., Уланова Н.Г., Басевич В.Ф. Экологическая роль ветровалов / За ред.. Е.Б. Скворцовой. – М., 1983. 15. Соколовський І.Л. Закономірності розвитку рельєфу України. – К., 1973. 16. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології / За ред. В.В. Стецюка. – К., 2005.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Filonenko, Y. (2013). Тhe features of phytogenous relief in the Nizhyn area. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 25-28 (in Ukrainian, abstr. in English).