Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОЛОГІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЕЙТЕРИНГУ

Смирнов І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розглянуто логістичні особливості кейтерингу – новітньої форми виїзного ресторанного обслуговування. Особливу увагу приділено логістичному забезпеченню кейтерингу на значній відстані від виробничої бази (або т.зв. “гастролюючого” кейтерингу). Запропоновано в якості логістичної підстави кейтерингу комплекс заходів “економне виробництво+ шість сігма”, який охоплює системи “Кайдзен” та “Гемба кайдзен”, включаючи підсистему 5S, а також Канбан, ERP, TPM, SMED, VMI, SCM, та ICO 9000. Відображено сутність соціального кейтерингу та специфіку його логістичного забезпечення.

Ключові слова:

кейтеринг, логістика, шість сігма, Канбан, Кайдзен

Посилання:

1. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика: Навч. пос. /Я.Б.Олійник, І.Г. Смирнов. – К.: Обрії, 2011. – 544 с. 2. Смирнов І.Г. Ресторанна логістика : міжнародний та український аспекти/ І.Г.Смирнов// Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – №4(45). – С.4-18. 2. Смирнов І.Г. Ресторанна логістика: міжнародний та український аспекти/ І.Г.Смирнов// Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – №4(45). – С.4-18. 3. Смирнов І.Г. Інформаційна логістика у складі ресторанної логістики / І.Г. Смирнов // Nauka: teoria i praktyka: Materialy IX Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji. – Volume 3. Ekonomiczne nauki. – Przewysl, 2013. – S. 37-44. 5. Кизим А.А. Логистика в системе кейтеринга как ключевой составляющей ресторанного бизнеса / А.А. Кизим В.А. Бабак // Логистика. – 2012. – №12. – С.28-31. 6. Кизим А.А. Социальный кейтеринг как доминантная составляющая общественного питания, А.А. Кизим, В.А. Бабак//теория и практика общественного развития. – 2012. – №11. – С.35-40. 7. Погодин К. Ресторан выездного обслуживания (кейтеринг) / К. Погодин. – СПб.: Питер. 2012. – 220 с. 8. Никифоров А. Социальный кейтеринг. Кто накормит организованные коллективы? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.tour.ru/food/articles. 9. Возможен ли в Росии социальный кейтеринг? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vedomosti.ru 10. Социальное питание: прокормить и прокормиться//HORECA Magazine. – 2011. – №11. – С.10-12. 11. Фридманн А. Российский рынок кейтеринга – начало и достигнутый прогресс/А. Фридманн// The Russia Corporate Word. – 2012. – №16. – р.18-19.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Smyrnov, I. (2013). Geologistical features catering. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 8-12 (in Ukrainian, abstr. in English).