Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Олійник Я., Нич Т.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розкриті особливості зародження і розвитку географічної науки в Україні в першій половині ХХ століття. Проведена періодизація розвитку географічної науки. Дана оцінка соціально-економічних умов кожного періоду, що визначає характер і рівень розвитку географічної науки. Досліджено характер накопичення фактичного матеріалу та його географічної значимості. Вивчена творча діяльність видатних учених, досвід роботи провідних наукових колективів, шкіл.

Ключові слова:

географічна наука, періодизація розвитку географічної науки, наукові школи

Посилання:

1. Гохман В.М., Минц А.А., Преображенский В.С. Системний подход в географии // Теоретическая геогр. – М.: Мысль, 1971. – С. 67–75. 2. Жекулин В.С. Введение в географию.– Л.: Изд-во. ЛГУ, 1989.– 272 с. 3. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. – Л.: Світ, 1997. – 262 с. 4. Краснопольская Н.В., Аппоева Л.И. Влияние школы В.Э. Дена на развитие экономической географии бывшего СССР // Тр. Междунар. науч. конф. – Майкоп: РГО. – 1999. – С. 52–54. 5. Очерки истории исторической науки в СССР. – М.: Изд-во АН ССР, 1963. – Т. 3. – 832 с. 6. Руденко В.П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. – К.: Вид.дім “КМ Akademia”, 1996. – 404 с. 7. Семевский Б.Н. Введение в экономическую географию. – Л.: Изд-во. МГУ, 1976. – 230 с. 8. Шаблій О.І.Основи загальної суспільної географії: Підручник.– Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с. 9. Шаблій О.І. Львівська суспільно-географічна школа. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 167 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliynyk, Ya., Nych, T.  (2013). Development of geographical science in Ukraine in the first half of the twentieth century. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 5-7 (in Ukrainian, abstr. in English).