Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛАНДШАФТИ

Сидоренко М.

Анотація:

Висвітлено особливості картографічного аналізу антропогенного навантаження на ландшафти. Визначено етапи ландшафтних досліджень. Розкрито складові частини етапів, необхідних для виконання картографічного аналізу. Складено алгоритм визначення сумарного антропогенного навантаження.

Посилання:

1. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К., 2001. 2. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. – К., 1993. 3. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. –К., 1995. 4. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. – Чернівці, 2001. 5. Мильков Ф.Н. Антропогенное ландшафтоведение, предмет изучения и современное состояние / В кн.: Вопросы географии. – М., 1977. 6. Молочко В.В. Еколого-географічне картографування регіонів України // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / Відп. за випуск Р.І. Сосса. – К., 2003. 7. Стурман В.И. Экологическое картографирование. – М., 2003.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Sidorenko, M. (2011). The cartographical analysis of human impact on landscapes. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 51-53 (in Ukrainian, abstr. in English).