Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РТУТЬ В ҐРУНТАХ ТА ФІТОЦЕНОЗАХ КИЇВЩИНИ, МЕХАНІЗМ НАКОПИЧЕННЯ ТА ФОРМИ ПОШИРЕННЯ

Ковальчук В.

Анотація:

Розглянуто загальний механізм поширення ртуті в ґрунтах. Охарактеризовано вміст та поширення ртуті в ґрунтах Київщини. Досліджено вплив різних доз ртуті на розвиток рослин на прикладі ячменю.

Посилання:

1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. – Л.: Агропромиздат, 1987 – 140 с. 2. Гуральчук Ж. З.. Фітотоксичність важких металів та стійкість рослин до їх дії / Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – К. : Логос, 2006. – 208 с. 3. Жовинський Е. Я., Кураєва І. В., Самчук А. І., Манічев В. Й., Крюченко Н. О. Важкі метали у грунтах заповідних зон України / НАН України ; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення / Е.Я. Жовинський (голов.ред.). – К. : Логос, 2005. 4. Зырин М.М. Химия тяжелых металов. – М.: 1985. – 97-103 с. 5. Карти забруднення. – Режим доступу http://www.zagorodna.com

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kovalchuk, V. (2011). Mercury in Kiev region soils and phytocenosises, the mechanism of its accumulation and distribution. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 43-45 (in Ukrainian, abstr. in English).