Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КАРТОГРАФУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гладкий О.

Анотація:

Розкрито сутність та особливості формування економічної ефективності розвитку та розміщення підприємства в регіоні. Висвітлено основні властивості територій з високим рівнем економічної ефективності, а також їх позитивні та негативні риси. Розкрито основні параметри регіонального розвитку, що визначають підвищену економічну ефективність підприємств території.

Посилання:

1. Гладкий О. В. Особливості картографування агломераційного ефекту промислового виробництва (на прикладі Харківської агломерації) / Гладкий О. В. // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – Вип. 3. / Відп. за вип. А. А. Москалюк. – К.: ДНВП “Картографія”, 2008. – С. 124-129. 2. Гладкий О. В. Особливості картографування моноцентричних господарських агломерацій / Гладкий О. В. //Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – Вип. 1. / Відп. за вип. Р. І. Сосса. – К.: ДНВП “Картографія”, 2003. – С. 60-65. 3. Іщук С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування. / Іщук С. І. – К.: Укр.- Фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с. 4. Іщук С. І. Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту: Монографія. / Іщук С. І., Гладкий О. В. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2005. – 240 с. 5. Мезенцев К. В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: Монографія. / Мезенцев К. В. – К.: Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2005. – 253 с. 5. Національний атлас України : атлас / [наук. ред. Руденко Л. Г.] ; Інститут географії НАН України [та ін.]. – / [наук. ред. Руденко Л. Г.]. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – 440 с. 6. Родоман Б. В. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. / Родоман Б. Б. – Смоленск: Ойкумена, 1999. – 256 с. 7. Україна: промисловість та інвестиційна діяльність: атлас / [наук. ред. Руденко Л. Г.] ; Інститут географії НАН України [та ін.]. – К.: ДНВП “Картографія”, 2003. – 80 с. 8. Шевченко В. О. Центризм та центричність в географії. / Шевченко В. О. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 160 с. 9. Engelstoft S. Industrial clusters in Denmark: theory and empirical evidence / Engelstoft S., Jensen-Butler Ch., Smith I., Winther L. Industrial // Regional Science. March 2006. – Nu. 1. – Vol. 85. – P. 73-97. 10. Molina-Morales F. X. The territorial agglomerations of firms: a social capital perspective from the Spanish tile industry / Molina-Morales F. X. // Growth and Change. Winter 2005. – Vol. 37. – No. 1. – P. 74-99. 11. Roberts B. H. Industry clusters in Australia: recent trends and prospect / Roberts B. H., Enright M. J. // European Planning Studies. January 2004. – № 1. – Vol. 12. – P. 99-121.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Gladkey, A.  (2011). The essence of regional development and enterprise’s location economic efficiency. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 31-36 (in Ukrainian, abstr. in English).