Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

УМОВИ РІВНОВАГИ ЛАНДШАФТІВ ПРИ ЗБУРЕННЯХ

Гродзинський М.

Анотація:

Важливі характеристики збурень ландшафту пов’язані з оцінками їх масштабу, причому доцільно розрізняти територіальний, часовий та якісний виміри масштабу збурень. Умови рівноваги ландшафту визначаються співвідношенням між масштабами збурень і масштабами ландшафту. Показано, що для ландшафту ця рівновага означає стійкий стан мінливої мозаїки. Крім параметрів масштабу, можливість її досягнення залежить від територіальних диспропорцій у порушенні геохор, які перебувають на різних стадіях сукцесії. Реалізація теоретичних положень статті демонструється на прикладі реакції ландшафтів Нижньодніпровських пісків на лісові пожежі серпня 2007 року.

Посилання:

1. Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. М.: Наука, 1988. – 264 с. 2. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Лікей, 1995. – 233 с. 3. Ландшафты. Нагрузки. Нормы / Ред. Т. Д. Александрова, И. Ю. Долгушин. – М.: Б. и., 1990. – 156 с. 4. Baker W. L. Longterm response of disturbance landscapes to human intervention and global change // Landscape Ecology, 1995, vol. 10, No. 3. – P. 143-159. 5. Bormann, F.H., Likens, G.E. Catastrophic disturbance and the steady state in northern hardwood forests // American Scientist, 1979, vol. 67. – P. 660–669. 6. Sharp R.P. Landscape evolution: A review // Proc. National. Acad. оf Sciences, USA, 1982, vol. 79. – P. 4477 – 4486. 7. Shugart H.H. Equilibrium versus non-equilibrium landscapes. // In: J.A. Wiens, M.R. Moss (eds.) “Issues in Landscape Ecology”. – IALE, 1999. – P. 18 – 21. 8. Turner M.G., Romme W.H., Gardner R.H., O’Neill R.V., Kratz T.K. A revised concept of landscape equilibrium: Disturbance and stability on scaled landscape // Landscape Ecology, 1993, vol. 8, No 3. – P. 213 – 227.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Hrodzynskyy, M. (2011). Сondition of landscape equilibrium under disturbanger. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 4-6 (in Ukrainian, abstr. in English).