Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПРОЯВУ ПОДІБНОСТІ НА ГЕОЗОБРАЖЕННЯХ

Курач Т.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розкрито сутність поняття подібності на геозображеннях на основі положень теорії подібності та картографічного моделювання. Зазначено способи та визначено види подібності як властивості геозображень. Розроблено структурно-графічну схему подібності, як модельної властивості геозображень. Проведено вербальну оцінку ступенів прояву подібності із виділенням значень лінгвістичної змінної.

Ключові слова:

способи та види подібності, ступінь прояву подібності, вербальна оцінка подібності

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2014.62.14

Посилання:

  1. Berljant A.M. Geoikonika [Geoiconics], Moscow, 1996.
  2. Berljant A.M. Teorija geoizobrazhenij [Theory geoimages], Moscow, 2006.
  3. Venikov V.A. Teorija podobija i modelirovanija [Similarity Theory and Modeling], Moscow, 1976.
  4. Guhman A.A. Vvedenie v teoriju podobija [Introduction to the theory of similarity], Moscow, 1973.
  5. Kozachenko T.I. Kartohrafichne modelyuvannya: Navch. pos. [Cartographic modeling: textbook], Vinnytsya, 1999.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kurach, T. (2014). Аssessment manifestation of the likenesses on the geoimages. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (62), 60-64 (in Ukrainian, abstr. in English).