Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Кича А., Кича К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади розвитку промисловості Рівненської області. Динаміка показників розвитку промисловості продемонстрована на прикладі індексів промислової продукції, розрахунок яких здійснено за допомогою ланцюгового методу та індексу Ласпейреса. Головну увагу приділено дослідженню тенденцій галузевої структури промисловості, аналізу ходу змін у структурі промисловості за роки проведення ринкових перетворень. Проведено групування видів економічної діяльності відповідно до стійкості темпів їх розвитку. Визначено основні характеристики динамізму галузей промисловості та напрями їх вдосконалення, що базуються на проведенні докорінної реструктуризації на засадах технологічної модернізації.

Ключові слова:

промисловість, динаміка, тенденції, економіка, види економічної діяльності, індекс промислової продукції

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.22

Посилання:

  1. Holovne upravlinnia statystyky Ukrainy [Department of Statistics Ukraine], Available at: ukr-stat.gov.ua [in Ukrainian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kycha, A., Kycha, K. (2015). Socio-geographic transformation industrial complex of Rivne region in modern conditions. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography],  1 (63), 88-91 (in Ukrainian, abstr. in English).