Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

Дмитрієва К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

У статті визначено фактори розвитку ресторанного господарства міста Києва та прилеглих територій, проаналізовано стан територіальної організації ресторанного господарства Києва та Київської області через аналіз основних показників роботи галузі станом на 2013 р. в розрізі районів міста та області, співставлено показники роботи галузі з нормативами забезпеченості населення даними послугами, отримано результати відмінностей ефективності функціонування ресторанного господарства через розрахунок показника коефіцієнту концентрації товарообороту, виділено території, що можна розглядати як ядро розвитку ресторанного господарства Київської агломерації та території, що мають потенціал зростання. Стаття унаочнена картографічним матеріалом.

Ключові слова:

територіальна організація, соціальна сфера, підприємництво, ресторанне господарство, Київська агломерація

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.19

Посилання:

  1. Holovne upravlinnia Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy u Kyivskii oblasti [Department of State Statistics Service of Ukraine in Kyiv region], Available at: http://oblstat.kiev.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]
  2. Holovne upravlinnia Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy u m. Kyievi [Department of State Statistics Service of Ukraine in Kyiv] Available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]
  3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]
  4. Internet portal «Stroiobzor». V Kyeve zakryvaiutsia restorany [Іnternet portal “Stroyobzor”. In Kiev close restaurants], Available at: http://stroyobzor.ua/news/87364 [in Russian]
  5. Piatnytska H.T. Formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Formation of development strategy of enterprises restaurant business] Doctor Thesis, Kyiv, 2008, Available at: http://tourlib.net/aref_tourism/pjatnycka.htm [in Ukrainian]
  6. Stratehiia rozvytku m.Kyieva do 2025 r [Development Strategy Kyiv 2025], Available at: http://dp.kga.gov.ua/uk/strategichna-initsiativa-dniprovska-perlina/strategiya-rozvitku-m-kieva-do-2025-r [in Ukrainian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Dmytriieva, K. (2015). Territorial organization of the restaurant facilities of Kyiv agglomeration. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (63), 79-82 (in Ukrainian, abstr. in English).