Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ІСТОРІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ ДОЛИНИ ДНІПРА В ЙОГО СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЇ

Кулініч М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Досліджено процес господарського освоєння людиною долини річки Дніпро в її середній течії та здійснено ретроспективний аналіз антропогенного впливу на тамтешні природні ландшафти. Історію господарського освоєння досліджуваної території розділено на чотири основні періоди відповідно до зростання інтенсивності та урізноманітнення видів антропогенного навантаження на природне середовище. Представлено основні об’єкти природно-заповідного фонду, які цілеспрямовано створювались людиною в ХХ столітті, з метою збереження природних ландшафтів в регіоні Середнього Подніпров’я.

Ключові слова:

Дніпро, природний ландшафт, історичні етапи, господарське освоєння, антропогенне навантаження

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.18

Посилання:

  1. Vyshnevskyi V. Vodohospodarskyi kompleks u baseini Dnipra [Water complex in the Dnieper basin], Kyiv: Interpres LTD, 2011, 186 p. [in Ukrainian]
  2. Vyshnevskyi V. Rika Dnipro [Dnipro River], Kyiv: Interpres LTD, 2011, 384 p. [in Ukrainian]
  3. Karpova H. Pryroda Serednoho Podniprovia [Nature od Middle Dnieper], Kyiv: Instytut zoolohii im. Shmalhauzena NAN Ukrainy, Instytut ekolohii Natsionalnoho ekolohichnoho tsentru Ukrainy, 2009, 192 p. [in Ukrainian]
  4. Loza Yu. (eds.) Istorychnyi atlas Ukrainy. Naidavnishe mynule. Rus (Kyivska derzhava, Halytsko-Volynska derzhava) [Historical Atlas of Ukraine. The most ancient past. Rus (Kievan state, Galicia-Volyn state)], Kyiv: Mapa, 2010, 300 p. [in Ukrainian]
  5. Strishenets M. Tekhnichne obladnannia vodianykh boroshnomelnykh mlyniv Ukrainy XVVI-XVII ct. [Technical equipment water flour mills Ukraine XVI-XVII century], Visnyk TDTU, 1996, no.1, pp. 25-29 [in Ukrainian]
  6. Krypiakevych I.P. Istoriia ukrainskoi kultury [History of Ukrainian Culture], Kyiv: Lybid, 2002, 656p. [in Ukrainian]
  7. Boiko O.D. Istoriia Ukrainy [History of Ukraine], Kyiv: Akademiia, 2002, 656p. [in Ukrainian]
  8. Pryrodno-zapovidni terytorii. Karta. Masshtab 1:4 000 000 [Protected areas. Map. Scale 1: 4 000 000], Natsionalnyi atlas Ukrainy, Kyiv: DNVP «Kartohrafiia», 2007, p. 432 [in Ukrainian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kulinich, M. (2015). History of economic using the valley of the Dnieper river in its middle flow. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (63), 77-79 (in Ukrainian, abstr. in English).