Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

Борисюк О.

Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Анотація:

В статті розглядаються теоретичні аспекти функціонування авіатранспорту, характеризуються найважливіші категорії, які відображають територіальну структуру авіатранспортної системи України. Досліджено особливості структури авіатранспортної системи, якими є її поліструктурність і лінійно-вузловий характер. Також в роботі акцентується увага на основних системоформуючих елементах та зв’язках, що забезпечують будову та стабільне функціонування національної авіатранспортної системи. Аналізується вплив макроекономічних та соціокультурних факторів на діяльність авіатранспортної системи, що носить сьогодні деструктивний характер.

Ключові слова:

авіатранспортна система, територіальна структура, поліструктурність, ієрархічні рівні авіатранспортної системи, системоформуючі елементи, системоформуючі зв’язки

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.11

Посилання:

  1. Borysyuk O. Rehional’ni aviatransportni systemy Ukrayiny (suspil’no-heohraichne doslidzhennya) [Regional air transport system of Ukraine (socio-geographical study)],Candidate Thesis, Kyiv, 2013 [in Ukrainian]
  2. Derzhavna aviatsiyna sluzhba Ukrayiny [State Aviation Administration of Ukraine], Available at: http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/aeroport/24145.html [in Ukrainain]
  3. Dudnyk I. Heohrafichni aspekty doslidzhennya aviatransportnykh system [Geographical aspects of air transport research], Uchenye zapysky TNU ym. V.Y.Vernadskoho, 2011, Vol. 24 (63), no. 2, part 1. (Ser.: Heohrafiya) [in Ukrainian]
  4. Dudnyk I. Vstup do zahal’noyi teoriyi system: navch. posibnyk [Introduction to the general systems theory: Textbook], Kyiv, 2009 [in Ukrainian]
  5. Zastavnyy F. Heohrafiya Ukrayiny: navch. posibnyk: v 2 t. [Geography of Ukraine: textbook], L’viv, 1993 [in Ukrainian]
  6. Turovs’kij R. Centr i regiony: problemy politicheskih otnoshenij [Center and regions: Problems of political relations], Moscow, 2007 [in Russian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Borisyuk, О. (2015). Тheoretical aspects of the airtransport system of Ukraine in crisis. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (63), 44-46 (in Ukrainian, abstr. in English).