Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ

Дудник І., Борисюк О., Заря І.

Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Анотація:

Обґрунтовуються основні напрямки застосування методологічних положень суспільної географії в дослідженні регіональних туристичних ринків (визначення суті терміну “регіональний туристичний ринок”, застосування специфічних географічних методів для дослідження регіональних туристичних ринків, визначення системи географічних критеріїв і показників оцінки, діагностики та прогнозування регіональних туристичних ринків) для створення географічної концепції їх стійкого розвитку. У якості основи при аналізі напрямків географічного дослідження регіональних туристичних ринків виступають концепції регіонального маркетингу. Обґрунтовується доцільність розробки теорії суспільно-географічного маркетингу.

Ключові слова:

суспільно-географічна методологія, регіональний туристичний ринок, маркетинг туристичного регіону, інтегральний туристичний потенціал регіону, географічне дослідження регіональних туристичних ринків

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.4

Посилання:

  1. Arzhenovskij I.V. Marketing regionov [Regions Marketing], Available at: http:// marketing.spb.ru [in Russian]
  2. Durovich A., Kopanev A. Marketing v turizme: Ucheb. posobie  [Marketing in tourism: Textbook], Minsk: «Ekonompress», 1998, 400 p. [in Russian]
  3. Orlova V., Ostap”yuk N. Ekonomichna diahnostyka protsesiv rozvytku rehional’noho turystychnoho rynku [Economic diagnosis processes of regional tourism market], Ekonomichnyy chasopys-XXI, 2011,no. 9-10, p. 45-47. [in Ukrainian]
  4. Lyubitseva O. Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Tourism market (geospatial aspects)], Kyiv: Al’tpres, 2006, 436 p. [in Ukrainian]
  5. Kotler F., Asplund K., Rejn I, Hajder D. (eds) Marketing mest. Privlechenie investicij, predprijatij, zhitelej i turistov v goroda, komuny, regiony i strany Evropy [Marketing Places. Attracting investments, businesses, residents and tourists in the city, commune, region and Europe], Saint-Petersburg: Stokgol’mskaja shkola ekonomiki, 2005, 376 p. [in Russian]
  6. Herasymenko V. Rynky turystychnykh posluh: stan i tendentsiyi rozvytku [Tourism market: state and development trends] , Odesa: Astroprynt, 2013, 334 p. [in Ukrainian]
  7. Kotler F., Asplund K., Rejn I, Hajder D. (eds) Marketing mest. Privlechenie investicij, predprijatij, zhitelej i turistov v goroda, komuny, regiony i strany Evropy [Marketing Places. Attracting investments, businesses, residents and tourists in the city, commune, region and Europe], Saint-Petersburg: Stokgol’mskaja shkola ekonomiki, 2005, 376 p. [in Russian]
  8. Starostina A., Martov S. Rehional’nyy marketynh: sut’ ta osoblyvosti stanovlennya v Ukrayini [Regional marketing: essence and peculiarities of formation in Ukraine], Marketynh v Ukrayini, 2004, no. 3, pp. 55–57, [in Ukrainian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Dudnik, I., Borisyuk, О., Zarya, I. (2015). Features of socio-geographical methodology to the study of regional tourism market. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (63), 20-22 (in Ukrainian, abstr. in English).