Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Черговий випуск  Вісника за 2020-й рік

Шановні колеги!

Вийшов з друку черговий випуск Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія, № 1/2 (76/77), 2020. Запрошуємо Вас ознайомитися з новим випуском журналу в розділі “Архів номерів. Друкований екземпляр Вісника Ви згодом зможете отримати за адресою: Географічний факультет, просп. акад. Глушкова 2а, м. Київ, в кім. 323, 318.

_TYV0387_

Цей випуск Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія “Геогра­фія”, присвячується головному редактору нашого журналу, декану географічного факультету, Прези­денту українського географічного товариства, академіку, члену Президії Національної академії педагогічних наук України, Заслуженому діячеві науки і техніки України, Відміннику освіти України, доктору економічних наук, професору ЯРОСЛАВУ БОГДАНОВИЧУ ОЛІЙНИКУ, який пішов із життя 5 жовтня 2020 року від страшної хвороби.

Ярослав Богданович був справжнім патріотом географії, учителем, наставником і другом. Увесь життєвий шлях Я. Б. Олійник присвятив науковій та освітянській діяльності. Після закінчення середньої школи на Тернопільщині вступив до географічного факультету Київського національного університету імені Та­раса Шевченка, по закінченні якого працював у середній школі на Київщині вчителем, потім навчався в аспірантурі та працював у Відділенні географії (на сьогодні – Інститут географії Національної академії наук України).

Із 1988 р. в Університеті пройшов шлях від асистента до доцента, професора, завідувача кафедри економічної та соціальної географії, а з 1999 р. працював деканом географічного факультету. Він є автором і співавтором понад 630-ти наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. 30-ти монографій, 13-ти підручників, 23 навчальних посібників.

Про високий авторитет Я. Б. Олійника серед науковців та освітян, його вагомі заслуги в розвитку науки свідчить обрання його Президентом Українського географічного товариства, головою Експертної комісії з географічних наук Вищої атестаційної комісії, головою Асоціації деканів географічних і природничих факультетів закладів вищої освіти України.

Вічна і світла пам’ять Ярославу Богдановичу. Він назавжди залишиться у наших серцях!